Off-Baza

Teatr Atofri


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2008
Dane kontaktowe: ul. Rybaki 22/22, 61-884 Poznań,
atofri@gmail.com


Teatr Atofri jest teatrem niezależnym działającym w ra­mach Poznańskiej Fundacji Artystycznej. Zespół założyły Beata Bąblińska i Monika Kabacińska. Współpracują z nimi: Graży­na Walerych, Grzegorz Babicz, Marcin Wichtowski, Sylwiana Firin-Gramowska oraz Marta Pietura. Spektakle realizują dzięki wsparciu Miasta Poznań oraz Centrum Kultury Zamek.

Teatr Atofri tworzy przedstawienia z myślą o najmłod­szych widzach. Swoje działanie opiera na wyobraźni, wyko­rzystując muzykę – grę na instrumentach i śpiew, ruch oraz wszelkie formy plastyczne. Stara się uwolnić widzów od sche­matycznego myślenia, tworząc teatr dziecięcej abstrakcji.

Teatr Atofri prezentował swój repertuar na wielu prestiżo­wych festiwalach i przeglądach, zarówno w kraju (Sztuka Szuka Malucha, Małe Warszawskie Spotkania Teatralne, Międzynaro­dowy Festiwal dla Dzieci i Młodzieży „Korczak”), jak i za granicą (m.in. w Japonii, Rumunii, Turcji, Finlandii, Słowacji, Niemczech i Francji).

W 2011 roku premierą Grajkółka w Muzeum Instrumen­tów Muzycznych Teatr Atofri zapoczątkował cykl spotkań z dziećmi w poznańskich muzeach. Od 2012 roku odbywają się one w Pałacu Górków w Muzeum Archeologicznym.