Off-Baza

Teatr Planeta M


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Teatru Planeta M,
ul. Wronczyńska 10, 60-102 Poznań,
tel. 725 690 601, 882 173 083, biuro@teatrplanetam.pl


Grupa Planeta M to teatr powstały z inicjatywy Magda­leny Płanety, reżyserki, aktorki, dramatopisarki, pedagoga. Po­czątkowo zespół (jeszcze pod nazwą Teatr Na Fundamentach) podjął próbę stworzenia ośrodka teatralnego na nieczynnej stacji PKP Kórnik w Szczodrzykowie. W 2011 roku z powodu trudności finansowych musiał opuścić to miejsce i obecnie nie posiada stałej siedziby.

Głównym celem i założeniem teatru jest propagowanie uniwersalnych wartości. Zespół tworzy teatr autorski i minima­listyczny, w którym najważniejszy jest aktor. Poza działalnością artystycznej ważna jest także realizacja projektów społecznych – kształtowanie tożsamości i świadomości związanej z trady­cjami kulturowymi w małych miejscowościach. Z myślą o mło­dych twórcach teatru alternatywnego zorganizowano festiwal Konstelacje Teatralne (we współpracy z Ośrodkiem Edukacyjno­-Teatralnym „Stacja Szamocin”).