Off-Baza

Teatr Bez Rzędów


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2008
Sala: Krakowska 13 (sala 40m2)
Aktualna liczebność zespołu: ok. 20
Dane kontaktowe: Krakowska 13, 31-062 Kraków, tel. 696 829 787, 604 078 076, 506 733 112, kontakt@teatrbezrzedow.pl

http://www.teatrbezrzedow.pl/


Teatr Bez Rzędów to założona przez Lecha Walickiego nieformalna grupa teatralna, skupiająca profesjonalnych mło­dych twórców, na co dzień związanych z teatrami w całej Pol­sce. Teatr swą działalność rozpoczął od monodramu Zagraj to jeszcze raz… – sam! wg Woody’ego Allena (reżyser i aktor: Lech Walicki, współpraca sceniczna: Kuba Sochacki). W kolejnych spektaklach (plenerowe: Ostatnia niedziela i Lisia Intryga wg Mrożka oraz Przez mgłę) do zespołu dołączyli aktorzy: Agata Butwiłowska, Iga Eckert, Ewa Mrówczynska, Grzegorz Eckert, Henryk Hryniewicki, Michał Kosela, Łukasz Pracki i Filip Walicki.

Pierwotnie Teatr Bez Rzędów działał na Podkarpaciu, tworząc i grając w okresie letnim. Gdy spora część zespołu znalazła się w Krakowie, twórcy postanowili znaleźć własne miejsce na jego kulturalnej mapie. Wówczas powstały kolej­ne spektakle: Manekin w Krakowie inspirowany Opowieściami o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki oraz Gambit królewski na motywach Szachisty Waldemara Łysiaka (z udziałem Agaty Banasik, Michała Dylowskiego i Adama Godlewskiego). Pod koniec 2012 roku Teatr Bez Rzędów, poszukując stałej siedziby, trafił na Krakowską 13. Działalność tam rozpoczął od spekta­klu Kontynenty (wraz z premierą do zespołu dołączyła Ewelina Frasińska). Z czasem repertuar wzbogacony został o scenę dla najmłodszych: spektakl Lecimy?! zrealizowany przez absolwen­tów białostockiej Akademii Teatralnej (Małgorzata Krawczenko, Justyna Ołownia, Helena Wróbel, Piotr Osak i Jakub Popławski). Dwa lata temu zespół przygotował spektakl Umarł król, niech żyje knur, w którym dużą rolę odgrywały pacynki.

W zeszłym roku teatr postawił na klasykę dramatu euro­pejskiego – wczesną sztukę Harolda Pintera Kelnerzy (reżyseria Łukasza Prackiego i Jakuba Popławskiego). W tym roku Walicki we współpracy z Teatrem Groteska (którego jest aktorem) wyre­żyserował spektakl Za pięć godzin zobaczę Jezusa, przygotowa­ny na podstawie dzienników skazanego na śmierć Jaquesa Fe­scha, opowiadających historię jego nawrócenia. Rolę aktorów w przedstawieniu przyjęli osadzeni z Aresztu Kraków Podgórze.

Teatrowi Bez Rzędów przyświeca idea teatru otwartego na każdego widza, szukania z nim dialogu i porozumienia. To według artystów odpowiedź teatru na hermetyczność i dystans do publiczności, jakie budują swoją strukturą teatry instytu­cjonalne. Echa takiego nastawienia pobrzmiewają już w samej nazwie zespołu. „W braku rzędów tkwi sens i magia teatru” – piszą na swojej stronie internetowej. Po spektaklu widzowie są zachęcani do pozostania w teatrze, porozmawiania z aktora­mi, skromnego poczęstunku. W związku z tym, że panuje nim prostota oraz zamiłowanie do konwencjonalnych rozwiązań teatralnych, na tle innych niezależnych grup uchodzi za kon­serwatywny.