Off-Baza

Teatr Poezji Wiatrak


Siedziba: Barlinek
Rok założenia: 1981
Dane kontaktowe: Barlinecki Ośrodek Kultury,
ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek, tel. 95 74 62 135


Teatr Wiatrak istnieje od trzydziestu pięciu lat przy Ośrod­ku Kultury w Barlinku. Zakładały go Roma Kaszczyc, Krystyna Szafrańska i Elżbieta Chudzik, z których ostatnia wciąż prowadzi grupę wraz z wychowanicą Teatru, Martą Grygier. Teatr pracuje z ludźmi w trzech grupach wiekowych: dziecięcej, gimnazjal­nej i młodzieżowo-dorosłej. Na koncie ma ponad sześćdziesiąt premier i wiele nagród na przeglądach teatrów amatorskich. Ludzie związani z Wiatrakiem stale zasilają pracą wolontaryjną zaprzyjaźnione imprezy, m.in. Międzynarodowy Festiwal Arty­stów Ulicy w Szczecinie. Teatr organizuje też własne cykliczne wydarzenia, w tym coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Teatru, warsztaty (przyciągające artystów m.in. z Niemiec czy Szwecji), festiwal Barlineckie Lato Teatralne i Barlineckie Świętojanki. W ostatnich latach trwał konflikt między Teatrem a władzami miasta, którym podlega Ośrodek Kultury, co spowo­dowało, że wydarzenia organizowane przez Teatr finansowane były z pominięciem dotacji miejskich.