Off-Baza

Teatr Tańca Ego Vu


Siedziba: Gryfino
Rok założenia: 1991 (jako Vogue), 2011 (jako Ego Vu)
Dane kontaktowe: Eliza Hołubowska, elaza@epoczta.pl


Ego Vu działa od 2011 roku w Gryfinie w oparciu o wcze­śniejsze dwudziestoletnie doświadczenie Teatru Tańca Vogue. Liderką zespołu zrzeszającego zarówno młodzież, jak i doro­słych jest Eliza Hołubowska. Wśród licznych występów zagra­nicznych grupy na szczególną uwagę zasługuje tournée po Hiszpanii i Portugalii w 2011 roku. Język, jakim posługuje się Ego Vu, wychodzi poza ramy klasycznie pojmowanego teatru tańca, co z jednej strony utrzymuje grupę na offie, z drugiej – otwiera drogi do licznych artystycznych kooperacji (daw­niej z Teatrem Chorea, czeskim Teatrem Novogo Fronta, od lat z Ośrodkiem Poszukiwań Twórczych Schloss Bröllin w Niem­czech; członkowie grupy występują repertuarowo w produk­cjach Teatru Uckermärkische Bühnen w Schwedt w Niemczech). Grupa ściśle współpracowała z Teatrem Kana, z którym wciąż współorganizuje wydarzenia kulturalne oraz współtworzy Sto­warzyszenie Hybadu. Ego Vu organizuje też w Gryfinie dwie cykliczne imprezy: Koncert Premier i Festiwal Małych Form Ruchowych „Jesienna Scena Tańca”.

SPEKTAKLE