Off-Baza

Teatr U Przyjaciół


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2003
Dane kontaktowe: ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań, 
tel. 61 851 67 95, teatr@uprzyjaciol.pl


Teatr U Przyjaciół powstał w 2003 roku w Kawiarni Litera­ckiej U Przyjaciół i przez trzy lata był przez nią reprezentowany. W 2006 roku narodził się zamysł sformalizowania się i utwo­rzone zostało Stowarzyszenie Teatralne u Przyjaciół, które ma charakter społeczny i jest otwarte na przyjmowanie nowych adeptów sztuki scenicznej. Teatr od samych początków inspiruje się literaturą, co widać już po jego pierwszym przedstawieniu Wiosna Schulza (2003). Pomysł na spektakl może też zrodzić się z idei zaczerp­niętej z filmu lub muzyki, która potem przekształca się w peł­noprawny spektakl. Artyści piszą również własne scenariusze i muzykę. Estetyka Przyjaciół nawiązuje do minionych stuleci.

Teatr u Przyjaciół podzielił swoją działalność na trzy Sce­ny. Na Scenie Inspiromentalnej wchodzi się w dyskurs z historią i literaturą (np. Senne łagodne prześwity inspirowane Białymi no­cami Dostojewskiego). Scena Absurdystowska jest przestrzenią dla myśli absurdalnych i paradoksalnych (Fobie). Scena Muzy­feryczna przedstawia kompozycje ruchowe i rytmiczne, zwykle pozbawione konkretnej fabuły.