Off-Baza

Studio Teatralne Blum


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2003
Dane kontaktowe: Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno­-Artystyczne Via Activa, ul. Śniadeckich 13/11, 60-773 Poznań, info@teatr-blum.pl


Studio Teatralne Blum zostało założone przez Lucynę Winkel-Sobczak i Artura Szycha. Jest uznawane za pierwszy zawodowy teatr dla dzieci w wieku od zera do trzech lat. Zespół tworzy przyjazną przestrzeń dla najmłodszego widza – scenografia, muzyka, gra aktorska i czas trwania przedstawienia (maksymalnie 30 minut) dostosowane są do potrzeb dziecka, tak aby go nie wystraszyć czy nie zanudzić. Każdy ze spektakli składa się z trzech części. Pierwsza („przedgra”) odbywa się we foyer, postaci przechadzają się wśród widzów, aby ich oswoić z klimatem przedstawienia. Druga to spektakl właściwy, trzecia zaś – zabawa po spektaklu, kiedy rekwizyty i scena stają się pla­cem zabaw.

Studio Teatralne Blum przez trzynaście lat swojej działal­ności stworzyło kilkanaście spektakli, głównie dla dzieci do lat pięciu-sześciu. Często sięga do tekstów Krystyny Miłobędzkiej (Na wysokiej górze, Bajki o…), tworzy widowiska muzyczne oparte na własnych kompozycjach (Blumowe piosenki) oraz przedstawienia plenerowe (Słoń). Aktualnie w repertuarze gru­py można znaleźć także spektakl przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej – Stój, nie ruszaj się! Philippe’a Dorina.

Zespół organizuje również coroczne letnie warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Kultury Wierzbak w Poznaniu. W Concordia Design utworzył stałą scenę teatralną dla dzieci pod nazwą Niedzielny Teatr Rodzinny

Artyści zdobyli wiele nagród i wyróżnień na licznych fe­stiwalach w kraju i za granicą, między innymi za pierwszy polski spektakl dla dzieci w wieku od zera do trzech lat Co to?, nagro­dzony na festiwalu Korczakowskim w Warszawie. Reprezento­wali Polskę na światowym festiwalu teatrów „Small Size – Visio­ni di futuro, visioni di teatro” w Bolonii. Ze swoją twórczością odwiedzili takie miasta jak Lizbona, Moskwa, Wilno, Bolonia, Umea, Nancy, Hanower czy Newr.