Off-Baza

Schola Teatru Węgajty


Siedziba: Węgajty
Rok założenia: 1994
Dane kontaktowe: Nowe Kawkowo 27, 11-042 Jonkowo,
tel. 89 512 94 71, fax. 89 512 94 71, biuro@schola.wegajty.pl, scholaw1@wp.pl


Scholę założyli i do dziś jej przewodzą Johann Wolfgang Niklaus i Małgorzata Dżygadło-Niklaus – artyści wywodzący się z Teatru Wiejskiego Węgajty. Z tej grupy wyłonił się drugi ze­spół: Węgajty. Projekt Terenowy, z którym do dziś Schola dzieli salę teatralną mieszczącą się w stodole we wsi Węgajty – tam grane są spektakle i prowadzone warsztaty. Zespół tworzą lu­dzie z sześciu krajów europejskich: muzycy, plastycy, naukow­cy i aktorzy. Główna działalność Scholi Węgajty opiera się na rekonstrukcji dramatów liturgicznych i innych zapomnianych form artystycznych, a także na prezentacjach muzyczno-teatral­nych. Obecnie w dorobku teatru znajduje się siedem łacińskich dramatów liturgicznych zrealizowanych na scenie – przy czym scenę należy często rozumieć inaczej, źródłowo. Zajmując się rekonstrukcją dramatu liturgicznego, Schola wprowadza po­nownie teatr w mury kościołów, mierząc się przy tym z proble­mem „jeszcze teatr czy już liturgia”. Schola prowadzi również badania antropologiczno-kulturowe, polegające na zgłębianiu tradycji śpiewu, warsztaty i animacje artystyczne. Przy teatrze działa także Pracownia Ikony.

Schola jest jednym z najbardziej unikatowych projektów polskiego teatru offowego, silnie związanym z lokalnym kon­tekstem pogranicza, a przy tym korzystającym w sferze arty­stycznej ze spuścizny ogromnego obszaru chrześcijańskiego świata. Zespół finansuje się głównie poprzez granty.