Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Kamila Klamut


Siedziba: Wrocław
Aktualna liczebność zespołu: 1
Największa impreza: Festiwal Teatralny „Ode”
Dane kontaktowe: Kamila Klamut, kamila@teatrzar.art.pl,

kamilaklamut.pl


Kamila Klamut jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Od połowy lat 90. ściśle związana z Ośrodkiem Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych (od 2007 roku Instytut im. Jerze­go Grotowskiego). Na zaproszenie Grzegorza Brala i Anny Zu­brzycki w 1996 roku uczestniczyła w pracach nad powołaniem Teatru Pieśń Kozła oraz grała w pierwszym spektaklu zespołu: Pieśń kozła – dytyramb.

Od 1999 roku współpracuje z Jarosławem Fretem, z któ­rym podróżowała po świecie w poszukiwaniu najstarszych pieśni. Jest współzałożycielką Teatru ZAR. Gra we wszystkich częściach tryptyku Ewangelie dzieciństwa oraz w projekcie Armi­ne, Sister. Realizowała program BodyConstitution w Instytucie Grotowskiego.

W lutym 2014 roku miała miejsce premiera jej autor­skiego spektaklu Camille, inspirowanego życiem i twórczością francuskiej rzeźbiarki Camille Claudel, a stworzonego wraz z Marianą Sadovską, pieśniarką i aktorką ukraińską, oraz Ewą Pasikowską, niegdyś aktorką Teatru ZAR. Spektakl Camille został nagrodzony na Edinburgh Fringe Festiwal 2016 nagrodą LU­STRUM oraz spotkał się z ciepłym przyjęciem szkockiej prasy.

We wrześniu 2014 roku Klamut podjęła współpracę ze Studiem Matejka i zagrała w Harmonii przeciwstawień – Polsce w reżyserii Mateja Matejki. Natomiast w kwietniu 2015 roku na zaproszenie Milana Kozanka wzięła udział w Couch Corner Performance, projekcie tanecznym, który odbył się podczas fe­stiwalu Cyrkulacje.

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Przemysław Błaszczak


Siedziba: Wrocław
Sala: Instytut Grotowskiego
Aktualna liczebność zespołu: 1
Dane kontaktowe: Przemysław Błaszczak,
tel. 661 927 323, przemek@grotowski-institute.art.pl


Przemysław Błaszczak jest aktorem związanym z wroc­ławskim teatrem niezależnym od połowy lat 90. Był w składzie założycielskim Teatru Pieśń Kozła (1995-1999), od 2003 roku jest członkiem Teatru ZAR, prowadzi także niezależną działal­ność reżyserską i pedagogiczną. W latach 2013-2016 był, obok Jakuba Gontarskiego, jednym z dwóch liderów Studia Dwóch Ścieżek w ramach programu Body Constitution w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. Jest twórcą autorskiego warsztatu Za­pominanie ciała, opartego o własne doświadczenia w zakresie teatru i pracy z ciałem.

Jako aktor Teatru ZAR występował od roku 2003 w wielu spektaklach tej grupy. Dodatkowo aktorsko realizował się rów­nież w spektaklu Theodorosa Terzopoulosa Mauzer (premiera Wrocław 2012) oraz Kassander w reżyserii Io Voulgarakiego (premiera Wrocław 2015). Swoją reżyserską drogę rozpoczął w 2002 roku spektaklem Ecce Homo zrealizowanym w Ośrod­ku Grotowskiego. Kolejne autorskie spektakle Błaszczaka to: Kwiaty przydrożne/ Flores en las Cunetas (2014) i Witaj w moim domu. Medytacje o kobiecie z wydm (premierа w ramach XVII Goleniowskich Spotkań Teatralnych Bramat 2016 w Golenio­wie). Aktualnie Błaszczak pracuje reżysersko i warsztatowo z Te­atrem Abanoia ze Szczecina nad ich spektaklem dyplomowym Moiry w ramach II. edycji Akademii Teatru Alternatywnego.

Spotkanie Wrocławskiej Offensywy Teatralnej, Przemysław Błaszczak, fot. z arch. WROT