Kategorie
Opolskie Teatry

Teatr Piktogram


Siedziba: Opole
Rok założenia: 2003
Sala: Młodzieżowy Dom Kultury
Dane kontaktowe: Teatr Piktogram,
Targowa 12, 45-067 Opole,
tel. 510 048 256, mdk@mdk.opole.pl, www.mdk.opole.pl

https://www.facebook.com/TeatrPiktogram/


Teatr Piktogram składa się przeważnie z licealistów i stu­dentów. Jego założycielem i dyrektorem artystycznym jest absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu oraz Pań­stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, reżyser, aktor, autor piosenek i założyciel kabaretu Teka Dariusz Kowcun.

Zespół uczestniczy w międzynarodowych projektach teatralnych i warsztatach. Wyjeżdża ze spektaklami na ogólno­polskie przeglądy. Widowisko Faust przyniosło mu Grand Prix przeglądu Krzykowisko 2013 (odtwarzający w nim główną rolę Dawid Baroyan zdobył tytuł Osobowości Krzykowiska). Oprócz tego teatr jest laureatem Tyskich Spotkań Teatralnych ze spek­taklem Recykling, czyli noclegownia nr 5 na podstawie dramatu Sławomira Mrożka Striptease, wygrał też ogólnopolski Festiwal Amatorskich Teatrów Dorosłych „Trybuna Teatru”.

Teatr Piktogram w swej twórczości korzysta z różnych technik, estetyk i środków scenicznych. Przedstawienia najczęś­ciej nie są oparte na słowie i mają minimalistyczną scenografię, stawiając na ruch aktorów, mowę ciała oraz odpowiednio do­braną oprawę muzyczną. Teatr jest ciągle otwarty na nowych członków.

Kategorie
Opolskie Teatry

Teatr Ekostudio


Siedziba: Opole
Rok założenia: 1999
Sala: Teatr Ekostudio
Największa impreza: Zimowy Las Sztuki
Dane kontaktowe: Teatr Eko Studio,
ul. Armii Krajowej 4, 45-068 Opole,
tel. 694 956 067, teatrekostudio@neostrada.pl

http://teatrekostudio.pl/


Pomysłodawcą i założycielem Teatru Ekostudio jest An­drzej Czernik, aktor i reżyser przez wiele lat związany z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Obowiązki dyrektora tech­nicznego teatru pełni Grzegorz Cwalina.

W 1999 roku w teatrze odbyła się premiera spektaklu Piłat, z którym dwa lata później zespół wyjechał do Nowego Jorku (USA). Wcześniej zdążył wziąć udział w III Festiwalu Kul­tury Chrześcijańskiej w Łodzi oraz 25. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych. W 2000 roku powstało przedstawienie Pamiętni­ki Adama i Ewy wystawione w Muzeum Śląska Opolskiego. W Muzeum Wsi Opolskiej teatr jako pierwszy w Polsce wysta­wił w plenerze całość Wesela Wyspiańskiego (2000), a w latach 2002-03 Chłopów (cztery spektakle). Obecnie teatr posiada stałą siedzibę przy ul. Armii Krajowej 4 w Opolu.

Następne premiery grupy to m.in. Szaleństwa we dwoje (2003), Rajmund i Julka (2004), Zasypani (2006), Żyć za wszelką cenę (2008), Pokolenie (2009), Romeo i Julia (2011), Jaś i Małgosia (2012), Abelard i Heloiza (2015), Gajowy Badura (2016). W ciągu siedemnastu lat powstało około pięćdziesięciu spektakli. Re­żyserem ich wszystkich oraz autorem scenariuszy do znacznej części jest Andrzej Czernik.

Teatr Ekostudio w swych pracach często nawiązujе do spraw lokalnych, czując mocny związek z rodzinnym miastem. Często organizuje akcje charytatywne na rzecz dzieci, prowadzi warsztaty dla uczniów szkół średnich. Szczególnym przedsię­wzięciem zespołu stały się organizowane od 2008 roku wysta­wy Zimowy Las Sztuki, podczas których młodzi adepci sztuki mogą wystawić swoje prace obok dzieł znanych i cenionych artystów.

Kategorie
Opolskie Teatry

Teatr Zapadnia


Siedziba: Opole
Rok założenia: 1998
Sala: Młodzieżowy Dom Kultury
Dane kontaktowe: Teatr Zapadnia,
ul. Strzelców Bytomskich 1, 45-084 Opole,
tel. 77 454 27 14 lub 510 048 256, mdk@mdk.opole.pl, www.mdk.opole.pl

https://www.facebook.com/Teatr-Zapadnia-280880031938164/


Teatr Zapadnia został założony przez Agnieszkę Włoch, do dziś opiekunkę artystyczną zespołu. Na początku skupiał młodzież licealną, obecnie – studentów i absolwentów Uni­wersytetu Opolskiego.

Przedstawienia teatru, które rodzą się w ramach kreatyw­nych warsztatów, często są pozbawione słów i najchętniej ko­rzysta się w nich z możliwości ruchu, plastyki i dźwięku, uważa­jąc je za środki przekazu znacznie mniej skonwencjonalizowane i uschematyzowane. Mimo to przedstawienia Zapadni często inspirowane są znanymi dziełami literatury.

Teatr uczestniczył w wielu festiwalach krajowych, jak m.in. Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Theatron 2001 w Brze­gu, IV Ogólnopolski Festiwal Studencki „Wyjście z cienia 2001” w Gdańsku, XXIII Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju (2002), XV Przegląd Teatrów Szkolnych – Scena Młodzieżowa (Poznań 2003). Spektakl Kamień cierpliwości na motywach utworu Atiqa Rahimiego mogli obejrzeć widzowie w Czechach, Niemczech i Macedonii, gdzie znalazł się w finałowej piątce Międzynaro­dowego Przeglądu Teatralnego „Faces without masks” (Skop­je 2013). Jednym z największych sukcesów teatru był udział w międzynarodowym festiwalu teatralnym w Chuncheon (Korea Południowa). Na 7. Międzynarodowym Festiwalu Te­atralnym w Mont-Laurier w Kanadzie młodzi aktorzy zdobyli Nagrodę Jury. W 2016 roku na XIII Zimowych Spotkaniach Tea­tralnych Teatr Zapadnia przedstawił Odkołysanie (inspirowane Biegnącą z wilkami Clarissy Pinkoli Estes) oraz wspomniany już Kamień cierpliwości. Spektakl Mężczyzna przychodzi w deszczu według G. G. Marqueza zdobył Grand Prix na XXXV Tyskich Spotkaniach Teatralnych.

Kategorie
Opolskie Teatry

Teatr Jednego Wiersza


Siedziba: Opole
Rok założenia: 1991
Sala: Młodzieżowy Dom Kultury
Aktualna liczebność zespołu: 9
Dane kontaktowe: Teatr Jednego Wiersza,
ul. Targowa 12, 45-067 Opole, tel. 602 194 513, tjw@tjw.art.pl

https://mdk.opole.pl/zajecia-i-projekty/teatr-i-recytacja/teatr-jednego-wiersza.html


Teatr Jednego Wiersza powołał do życia reżyser i aktor Krzysztof Żyliński, wcześniej założyciel grupy teatralnej KRA oraz grupy twórczej Ananke, specjalizującej się w instalacjach plastycznych i happeningach, organizator Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej Klubu „Zapalonej Świecy” oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Najlepszych w Opolu (1992-94). Zgodnie z nazwą teatru punktem wyjścia stało się za­miłowanie do krótkich form literackich, szczególnie wierszy. Dlatego teatr od samego początku wyróżniała poetyckość treści i formy oraz sięganie po metaforę, symbole i archetypy. Większość pierwszych spektakli nie miało linearnej fabuły, zaś źródłem inspiracji stawały się malarstwo i muzyka.

Teatr związany jest z Młodzieżowym Domem Kultury. Często występuje w plenerze. Wyjeżdża z pokazami do wie­lu miast w Polsce. Z powodzeniem uczestniczy w festiwalach krajowych i zagranicznych, wśród najważniejszych były: Festi­wal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA w Świnoujściu (Grand Prix), Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, Międzynarodowy Festiwal Teatralny LITF w Kanadzie (nagroda za wybitną wizję teatralną), Międzynarodowy Festiwal Teatrów Amatorskich na Węgrzech (nagroda główna), Ogólnopolski Otwarty Festiwal Teatrów Amatorskich Odeon 2007 w Andry­chowie (Grand Prix).

Ostatnio teatr coraz częściej realizuje spektakle autor­skie: Reticulum, Bilet na Księżyc, Placebo, czyli technologia gestu, Królestwo, Zyszczy nam. W jego repertuarze znajdziemy spek­takle uliczne, m.in. Zadzwoń do mnie, Odblask, Wielka siostra. Do zespołu artystycznego w ubiegłych latach należeli: Natalia Ciępka, Malwina Idzik, Alexandra Szczęsny, Weronika Żylińska, Zuzanna Żylińska, Paweł Siwek, Paweł Warunek, Krzysztof Wo­dziński. Z teatrem współpracują też: realizator filmów Marcin Charlicki, muzykanci Michał Wawrzyniak i Michał Radomski, fotograf Rafał Mielnik oraz montażystka filmów Anna Piosik.

Kategorie
Opolskie Teatry

Teatr Wizji Plastycznej Asceza


Miejsce: Opole
Rok założenia: 1983
Sala: Młodzieżowy Dom Kultury
Dane kontaktowe: Teatr Asceza,
ul. Strzelców Bytomskich, 45-084 Opole,
tel. 77 454 27 14, 510 048 256, mdk@mdk.opole.pl

https://www.facebook.com/Asceza-105481517614967/


Założycielem teatru jest scenarzysta, scenograf i reżyser Dariusz Różański. Pierwszą premierą pod szyldem Ascezy była Ostatnia taśma Krappa, która zdobyła Grand Prix na Prosce­nium’84 w Nysie. Teatr odznacza się upodobaniem do poety­ckich narracji, używa pantomimy, plastyki, światła i dźwięku, ekspresji ciała. Różański przywiązuje wielką wagę do warsztatu, dlatego podczas zajęć uczestnicy ciągle doskonalą wszystkie niezbędne techniki. Teatr Asceza zdobył liczne nagrody na wojewódzkich i ogólnopolskich festiwalach teatralnych: I miejsce na VI Sale­zjańskim Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym w Szczecinie (2012), Brązową Misę Borowiny na XXXI Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju (2010) czy wspomnianą nagrodę na nyskim Proscenium.

Zespół skupia głównie młodzież gimnazjalną, licealistów i studentów, w tym sporą część uczniów opolskiego Liceum Sztuk Plastycznych. W ciągu ponad trzydziestu lat przez Ascezę zdążyło się przewinąć pół tysiąca osób, przygotowując około dwudziestu premier, wśród nich takie jak: Na jawie, Ostatnia taśma Krappa, Muzeum świadomości, Kołysanka.