Pracownia Fizyczna

Bazując na improwizacji i technikach tańca współczesnego, członkowie Pracowni się­gają po różnorodne formy ruchu i środki wyrazu, starając się jak najpełniej eksplorować możliwości własnego ciała.