Off-Baza

Teatr Dada von Bzdülöw


Siedziba: Gdańsk
Rok założenia: 1992
Dane kontaktowe: Teatr Dada von Bzdülöw, ul. Św. Ducha 26/30/13, 80-834 Gdańsk, tel. 501 763 066, 604 880 558,


Leszek Bzdyl, tancerz, aktor, choreograf, reżyser i dyrek­tor artystyczny Teatru Dada, tworzy nieprzerwanie od 1987 roku. Był aktorem Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego i Teatru Ekspresji Wojciecha Misiury. Stworzył kilkadziesiąt autorskich przedstawień i choreografii. Brał udział w licznych projektach międzynarodowych, takich jak Landscape X (Sztokholm, 1997), In the body i Papugaj (Bałtycki Uniwersy­tet Tańca – Gdańsk, 2000), Drop Dead Gorgeous (koprodukcja Teatru Dada z Vincent Dance Theatre z Wielkiej Brytanii, 2001), Kilka błyskotliwych spostrzeżeń − Trans Danse Europe (Avignon, Bruksela, Helsinki, Praga, Reykjavik, 2003/2004), Out of Bounds/ Faktor T (Dance Advance, Filadelfia, USA, 2007/2008) czy Co­-operacja (CDN −Paryż, Festiwal La Batie − Genewa, Opera, 2006). Od początku artystycznej działalności współpracuje z ze­społami i twórcami z całego kraju (Piotr Cieplak, Zbigniew Brzo­za, Gabriel Gietzky, Jarosław Gajewski, Edward Wojtaszek, Paweł Szkotak, Jacek Głomb, Waldemar Śmigasiewicz, Paweł Kamza, Sławomir Batyra). Zainicjował wiele projektów artystycznych, warsztatów i kursów. Jest twórcą Gdańskiej Korporacji Tańca.

Katarzyna Chmielewska, tancerka, choreografka, nauczy­cielka tańca, a od 2008 roku prezeska Stowarzyszenia Dada von Bzdülöw, jest autorką kilkudziesięciu autorskich choreografii. Od początku działalności artystycznej współpracuje, realizu­jąc choreografie i ruch sceniczny, z teatrami dramatycznymi z całej Polski (między innymi Teatr Miejski w Gdyni, Teatr Wy­brzeże w Gdańsku, Teatr Studio w Warszawie, Teatr Powszech­ny w Krakowie, Teatr Jaracza w Olsztynie, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu). Współtworzyła spektakle z Melissą Monteros, Avi Kaiserem, Tatianą Baganową, Roberto Olivanem, Chiharu Mamiya-Jędrzejewską. Prowadzi lekcje technik tańca współcze­snego i improwizacji.

Od początku swojej działalności Teatr Dada zrealizował blisko pięćdziesiąt przedstawień; do najnowszych należą Fak­tor T (2008), Caffe Latte (2009), Czerwona trawa (2009), Le Sa­cre (2010), Duety nieistniejące (2011), Enclave 4/7 (2014), Intro (2015), Strategia (mimowolna reaktywacja) i Why don’t you like sadness (2016). Zespół wypracował wyjątkową i rozpoznawalną na polskich i światowych scenach estetykę – perfekcję choreo­grafii połączoną z wnikliwym, interdyscyplinarnym podjęciem tematu. W przedstawieniach Dada ruch jest istotnym narzę­dziem teatralnej ekspresji, jednak nigdy nie stanowi wartości samej w sobie. Przedstawienia Dada to zawsze przede wszyst­kim opowieść – uwikłana w teksty kultury, literaturę i sztukę, będąca każdorazowo intelektualnym wyzwaniem dla widza. To narracje, w których gatunki i formy przenikają się wzajem­nie, wkraczają niejednokrotnie w przestrzeń metateatralną, odchodzą od tego, co sztywne, ramowe, zdefiniowane. Twórcy posługują się pastiszem, groteską, ich inspiracją są działania da­daistów. Nierzadko spektakle Dada mają charakter ironicznie autotematyczny.

Przez lata Teatr Dada współpracował z tancerzami z Trój­miasta i całej Polski; dla wielu z nich doświadczenia zdobyte u Bzdyla i Chmielewskiej stały się podbudową własnych zespo­łów, współtworzących obecnie trójmiejską i krajową scenę tań­ca. Obecnie w spektaklach Dada występuje kilkunastu tance­rzy – Anna Steller, Filip Szatarski, Tatiana Kamienicka, Ula Zerek, Katarzyna Ustowska, Julia Mach, Radek Hewelt, Dawid Lorenz, Rafał Dziemidok, Dominika Knapik, Sebastian Flegiel. Ponadto Dada współpracuje z takimi twórcami jak Mikołaj Trzaska, Olo Walicki, Michał Kołodziej, Maciej Chojnacki, Maciej Salamon, Wojciech Mazolewski czy Jacek Staniszewski.

W 2002 roku Teatr Dada zainicjował Trójmiejską Korpora­cję Tańca, festiwal teatrów tańca i tańca współczesnego, wspie­rając środowisko trójmiejskich tancerzy. Projekty TKT pokazy­wane są na scenie Klubu Żak w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca. Od 2008 roku Teatr związany jest z Teatrem Wybrzeże, na Scenie Malarnia mają miejsce premiery spektakli zespołu. W 2012 roku Dada rozpoczął projekt „Dada Hub” (we współ­pracy z MCKA Zatoka Sztuki w Sopocie), punkt ogniskowy, w którym prowadzone są działania edukacyjne i warsztatowe.

Od 2012 roku zespół ma swoją siedzibę w Bibliotece Tańca (Gdańsk/Wrzeszcz), gdzie realizowane są rezydencje ar­tystyczne i warsztaty.

SPEKTAKLE