Off-Baza

Teatr Realistyczny


Siedziba: Skierniewice
Rok założenia: 1995
Aktualna liczebność zespołu: 4
Dane kontaktowe: ul. Wańkowicza 8/40, 96-100 Skierniewice
tel. 665 842 135, teatr@realistyczny.pl

http://www.realistyczny.com/


Teatr wywodzi się ze skierniewickiego środowiska mu­zyków i grafficiarzy. Od początku istnienia grupy jej główną postacią był Robert „Paluch” Paluchowski. Światopogląd cha­rakterystyczny dla artystycznych dokonań teatru bierze się z punkowej energii i wizji rzeczywistości, co zakładało minimal­ny kontakt z instytucjami państwowymi i działania oddolne. Pierwszą siedzibą teatru był Dom Kultury w Skierniewicach. Te­atr przyciągał także plastyków i fotografów. W 2005 roku zawią­zano Towarzystwo Artystyczne Skierniewice, a w 2009 w jego miejsce powstała Fundacja Teatr Realistyczny. Poza próbami w Domu Kultury Fundacja posiadała też stałe miejsce spotkań, tak zwaną Rampę. Cezurą w działalności teatru stała się śmierć Paluchowskiego w 2012 roku. W 2014 roku teatr zmienił sie­dzibę i trafił na peryferia osiedla Widok. Poza realizacją przed­stawień prowadził także działalność edukacyjną i warsztatową. W związku z nieporozumieniami na linii miasto-teatr, dotyczą­cymi finansowania i budżetu, Realistyczny wyprowadza się ze Skierniewic i trafia do Lublina na zaproszenie Centrum Kultury, gdzie działa w składzie: Anna Maria Sadowska, Katarzyna Pą­gowska, Ilona Paluchowska i Iwona Konecka. Poza działalnością teatralną artystki pracują jako animatorki w miejskich Punktach Kultury – jednym z przykładów takiej działalności jest tworze­nie plenerowego spektaklu Nibylandia jako dzielnica cudów, zanurzonego w kontekście jednej z dzielnic Lublina. Poza tym teatr uczestniczy w festiwalach teatralnych, np. ze spektaklem Atrapa i utopia, w którym w estetyce charakterystycznej dla te­atrów offowych próbuje uporać się z problemami codzienności. Jako Fundacja grupa pozyskuje finansowanie z różnych źródeł, między innymi z programów ministerialnych.