Off-Baza

Teatr Studencki Cezar


Siedziba: Olsztyn
Rok założenia: 1997
Dane kontaktowe: Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn;  Cezary Kurkowski, teatrcezar@gmail.com; cezary.kurkowski@uwm.edu.pl,  tel. 606 706 298, 605 342 513


Teatr powstał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olszty­nie, która w wyniku transformacji była jedną z instytucji współ­tworzących Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przy którym teatr działa do dziś. Jego dyrektorem jest Cezary Kurkowski. Grupa ma na koncie ponad trzydzieści premier. W 2003 roku wraz z rozwojem teatru i coraz szerszym obsza­rem zainteresowań zespół podzielił się na cztery grupy: drama­tyczno-ruchową, tańca, tancerzy ognia i kabaretową. Obecnie przy Studenckim Teatrze Cezar działa Grupa Ruchu, Studencka Inicjatywa Twórcza i Kabaret Ten Co Zawsze. Od 2013 roku teatr prowadzi także galerię sztuki Foyer. Od szesnastu lat organizu­je także Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Theatrum Orbis Terrarum”, w skrócie SOFT. Jest to jeszcze jeden przykład siły środowiska teatralnego wśród olsztyńskich uczniów i stu­dentów.