Off-Baza

podlaskie

Walny-Teatr

Siedziba: PolicznaRok założenia: 1999Dane kontaktowe: Teatr w stodole w Policznej 48tel.692 132 904, mail: walny-teatr@wp.pl Teatr lalki i przedmiotu Walny-Teatr swoją nazwę wziął od nazwiska założyciela – Adama Walnego. Artysta od 2016 roku działa na Podlasiu we wsi Policzna, gdzie w drewnianej stodole swoje miejsce znalazł także założony przez niego Międzyna­rodowy Instytut Teatru Przedmiotu. Instytut …

Walny-Teatr Read More »

Grupa Teatralna Echo

Dane kontaktowe: tel. 723 422 434, grupaecho@wp.pl Grupa założona przez Jacka Żebrowskiego i Piotra Mocar­skiego. Zajmuje się przygotowywaniem i graniem spektakli dla dzieci – wedle własnego pomysłu i wykonania, obejmującego zarówno pisanie scenariuszy, jak też budowę scenografii i lalek oraz ich animację na scenie. Bajki przygotowywane przez Echo łączą w sobie obecność żywego aktora i …

Grupa Teatralna Echo Read More »

Teatr Czrevo

Dane kontaktowe: tel. 511 673 151, teatr@czrevo.pl (Joanna Troc) Jednoosobowym Teatrem Czrevo kieruje Joanna Troc. W swojej działalności artystycznej koncentruje się na unikal­nym klimacie pogranicza polsko-białoruskiego. Z tego też powodu sztuki, które ów teatr prezentuje, grane są w języku podlaskich Białorusinów. Budowaniu wspólnoty kontaktów i wzajemnych oddziaływań służy także organizowany od 2014 roku Festiwal Teatralny …

Teatr Czrevo Read More »

Teatr Narwal

Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Siedziba: BiałystokRok założenia: 2011Dane kontaktowe: ul. Wesoła 17/1, 15-307 Białystok,tel. 505 129 281, fundacja.teatr.narwal@gmail.com https://www.facebook.com/Fundacja.Teatr.Narwal.Bialystok Działalność fundacji, w ramach której działa teatr, skiero­wana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które z rozma­itych przyczyn nie są w stanie realizować własnych zaintereso­wań i ambicji artystycznych. Prezesem Fundacji jest tancerka Anna Żebrowska. …

Teatr Narwal Read More »

Grupa Coincidentia

Siedziba: SolnikiRok założenia: 2009Sala: stodoła (do 100 osób)Aktualna liczebność zespołu: 14Dane kontaktowe: Solniki 44,tel. 607 979 159 (Dagmara Sowa), kontakt@grupacoincidentia.pl Grupa Coincidentia wyłoniła się z Kompanii Doomsday za sprawą dwojga aktorów: Dagmary Sowy i Pawła Chomczyka. W swojej twórczości zajmuje się teatrem ożywionej formy. Wy­korzystuje i animuje lalki, „ulalkawia” ludzi, korzysta z obrazów. Podczas pracy …

Grupa Coincidentia Read More »

Teatr Latarnia

Siedziba: BiałystokRok założenia: 2009Sala: brakAktualna liczebność zespołu: 10Dane kontaktowe: ul. Pionierska 2, 15-142 Białystok, tel. 517 630 316, teatr.latarnia@wp.pl https://www.teatrlatarnia.pl/ Teatr Latarnia powstał z inicjatywy Mateusza Tymury i Moniki Kwiatkowskiej, skupia twórców ze środowiska akto­rów lalkarzy rekrutujących się z białostockiej Akademii Teatral­nej. Już pierwszy spektakl Prosta historia przyniósł im nagrody (10. Międzynarodowy Festiwal Zdarzenia w …

Teatr Latarnia Read More »

Teatr w Teremiskach

Siedziba: TeremiskiRok założenia: 2004Sala: Stodoła Katarzyny i Pawła Winiarskich (ok. 200 osób)Największa impreza: Spotkania Teatralne w TeremiskachDane kontaktowe: Teremiski 12, 17-230 Białowieża, tel. 600 808 433, katarzyna.winiarska@teremiski.edu.pl http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole Teatr współistnieje z Uniwersytetem Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, podobnie jak on ma status nieformalnej społecznej instytucji kultury prowadzo­nej przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia. Teatr …

Teatr w Teremiskach Read More »

A3Teatr

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” Siedziba: PolicznaSala: brak stałej sali. Teatr korzysta ze świetlicy wiejskiej w Policznej (100 osób), widowni w Hajnówce na 150 osób, synagogi w Orli do 120 osób, jurty festiwalowej (około 130 osób).Rok założenia: 2001Aktualna liczebność zespołu: stały: 7 osób, pracownicy biura: 2 osoby, współpracownicy: ok. 20 osób, wolontariusze: 3-5 osób.Największa impreza: Międzynarodowy Festiwal …

A3Teatr Read More »

Teatr Wierszalin

Siedziba: SupraślRok założenia: 1991Aktualna liczebność zespołu: 6Dane kontaktowe: ul. Kościelan 4, 16-030 Supraśltel./fax 85 710 88 45, wierszalin@wierszalin.pl https://www.wierszalin.pl/ Grupa założona przez reżysera Piotra Tomaszuka, dra­matopisarza Tadeusza Słobodzianka i grono aktorów znanych wcześniej z gdańskiego Teatru Lalki i Aktora Miniatura. Osiadła w Supraślu, zainteresowana dziedzictwem kulturowym pogra­nicza (szczególnie prawosławiem), wpisuje się w grono silnych teatrów …

Teatr Wierszalin Read More »

Teatr Efemeryczny

Siedziba: SuwałkiRok założenia: 1991Największa impreza: Suwalskie Eksploracje Teatralne SETDane kontaktowe: Jolanta Hinc-Mackiewicz:Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki,jolanta.hincmackiewicz@soksuwalki.eu https://www.facebook.com/pages/category/Community/Teatr-Efemeryczny-138918392792446/ Teatr Efemeryczny powstał w 1991 r. w Suwałkach, za­łożycielką i aktualną liderką jest Jolanta Hinc-Mackiewicz, ak­torka, reżyser i instruktor teatralny. Na początku teatr działał jako szkolny (przy nowo powstałym III Liceum Ogólnokształ­cącym), …

Teatr Efemeryczny Read More »