Off-Baza

Teatr Usta Usta Republika


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2000
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Artystyczne Usta Usta, ul. Poznańska 25/9, 60-850 Poznań, ustausta@ustausta.pl


Teatr Usta Usta Republika, rozpocząwszy swoją działal­ność premierą spektaklu A, zrealizował dotąd kilkanaście spek­takli. Głównym reżyserem grupy jest Wojciech Wiński, piszący też scenariusze we współpracy z Ewą Kaczmarek. Za kostiumy odpowiadają: Idalia Mantas, Ewa Mróz, Joanna Werc i Ilona Binarsch, muzyka jest dziełem takich twórców jak Snowman, Zbigniew Łowżył, +pituri i Wojciech Morawski.

Zespół nie posiada stałej siedziby. Działa w niestandardo­wych miejscach przestrzeni miejskiej, np. w piwnicach Centrum Sztuki Współczesnej „Inner spaces”, na strychu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk czy na podziemnych parkingach. Od niedawna teatr realizuje swoje spektakle w Republice Sztuki Tłusta Langusta. Niekiedy w spektaklach Teatru Usta Usta zu­pełnie rezygnuje się z przestrzeni, np. w Alicji 0-700 widz-słu­chacz poprzez wciskanie cyfr na klawiaturze telefonu decyduje, jak potoczą się dzieje tytułowej bohaterki. Projekty wymagają od widza dużej aktywności, nie istnieje klasyczny podział na działającego i oglądającego, to publiczność zazwyczaj decydu­je o przebiegu dramaturgicznym akcji. Poprzez swoją sztukę Usta Usta próbują zinterpretować i zrozumieć ludzkie emocje, skomentować otaczającą ich rzeczywistość.