Off-Baza

Teatr Fabryczny


Siedziba: Łódź
Rok założenia: 2005
Dane kontaktowe: ul. Zachodnia 81/83, 90-508 Łódź, theatrumfabricum@gmail.com

https://teatrfabryczny.wordpress.com/


Teatr Fabryczny powstał z inicjatywy Mateusza Sidora i Marka Strąkowskiego. Główną zasadą poszukiwań twórczych grupy jest otwarta struktura teatru alternatywnego. Zamiarem twórców jest przede wszystkim eksploracja nowatorskich roz­wiązań formalnych i estetycznych, realizowanych w oparciu o teksty pozostające poza kanonem scenicznej dramaturgii. Te­atr Fabryczny liczy na zainteresowanie swoimi działaniami wi­dza, dla którego nowoczesność jest stanem mentalnym, a dzia­łalność artystyczna ma również aspekt angażujący społecznie. Pragnąc kontynuować związany z Łodzią ruch awangardowy, Teatr Fabryczny chce być żywym propagatorem idei określa­jącej miejsce. W swoim manifeście uznaje odrębność teatru od innych sztuk, propaguje teatr jako twórczość suwerenną.

Jednym z pierwszych spektakli grupy był Homo (2006) na podstawie Księżnej Zubaroff Ronalda Firbanka (reż. M. Strąkow­ski). Później powstały między innymi: Witkacy niedokończony, czyli dramat prawdziwych Polaków na podstawie dramatów niedokończonych S. I. Witkiewicza (2007), W sprawie uwodze­nia (2011) na podstawie Dziennika uwodziciela Sørena Kierke­gaarda, Scherzo pizzicato (2014) w oparciu o teksty Tytusa Czy­żewskiego. Ostatnia premiera Teatru Fabrycznego to Herdhitze (2015) na podstawie Traktatu teologiczno-politycznego i Etyki Spinozy oraz dramatów Pier Paolo Pasoliniego Chlew i Orgia. Wszystkie spektakle wyreżyserował Marek Strąkowski.