Off-Baza

Teatr Szwalnia


Siedziba: Białystok
Rok założenia: 2004
Sala: Duża Scena, Mała Scena, Scena na Rampie
Aktualna liczebność zespołu: 5
Największa impreza: Szwalnia.DOK
Dane kontaktowe: ul. Andrzeja Struga 90, 90-557 Łódź,
tel. 665 338 171, teatrszwalnia@teatrszwalnia.pl

http://teatrszwalnia.pl/


Teatr Szwalnia to przestrzeń, która jest otwarta dla działań artystycznych i edukacyjnych. To miejsce poszukiwań profesjonalistów i amatorów, współpracy i spotkań twórców teatru, filmu, muzyki i sztuk plastycznych. Ośrodek powstał z inicjatywy Marcina Brzozowskiego i Stowarzyszenia Targowa 62, zrzeszającego od 2004 roku absolwentów i wykładowców Łódzkiej Szkoły Filmowej. Stowarzyszenie założyli między inny­mi Ewa Mirowska, Wojciech Malajkat i Zbigniew Zamachowski. Teatr Szwalnia to trzy sceny teatralne, sala koncertowa, galeria sztuki, czytelnia, sala prób muzycznych i pracownia plastyczna. Teatr jest filią Poleskiego Ośrodka Sztuki.

Celem działań teatru jest poszerzenie oferty edukacyj­nej i kulturalnej miasta Łodzi – prezentowanie najciekawszych zjawisk współczesnej kultury; praca artystyczna i edukacyjna skierowana do łódzkiej młodzieży i dzieci oraz osób niepełno­sprawnych; propagowanie twórczości dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; prowadzenie badań w ramach po­szukiwań artystycznych.

Ostatnie premiery teatru to: …dla Jennifer w reżyserii Anny Ciszowskiej na podstawie Pięciu róż dla Jennifer Annibale Ruccello oraz Filozofia po góralsku ks. Józefa Tischnera w reży­serii Marcina Brzozowskiego.