Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Radykalna Frakcja Medialna Mazut


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 1993
Dane kontaktowe: Pl. Kolegiacki 4/8, 61-841 Poznań
tel. 602 613 529, 604 157 242, rfmmazut@gmail.com


Teatr Radykalna Frakcja Medialna Mazut została założona w 1993 roku na złomowisku w Żninie przez architekta Pawła Hałaburdzina i psychologa Romana Andrzejewskiego. Działa w szeroko pojętym obszarze teatru alternatywnego. Anektuje pod swoje przedsięwzięcia przestrzenie zamknięte, klasyczne teatralne pudełka, pofabryczne hale i wszelkie przestrzenie poindustrialne, jak również przestrzeń miejską. Zwłaszcza upodobała sobie miejskie bramy… Wychodząc poza namacalną materię otoczenia RFM Mazut coraz mocniej wykorzystuje zdigitalizowaną przestrzeń współczesności, operując szerokim spektrum multimediów…Specyficzny rodzaj przekazu grupy opiera się na elementach plastycznych. Operuje przede wszystkim obrazem, emocją zawartą w symbolu czy dźwiękiem, który często wywołuje zawroty głowy i wymioty…

Materiał nadesłany.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

WQLWY Artist Group


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2018


Grupa teatralna założona w sierpniu 2018 roku przez totalnie niezależne osoby, patrzące na świat przez krzywe zwierciadło. Awangardowa kiedy trzeba, groteskowa – często, wqlwiona – zawsze! Nie mamy swojego miejsca, od czasu do czasu rezydujemy na Stacji Szamocin i w Republice Sztuki Tłusta Langusta w Poznaniu, działamy zaocznie i wieczorowo, a nie jesteśmy już studentami. Mimo wielu, różnych doświadczeń artystycznych członków grupy, w takim składzie działamy po raz pierwszy. Eksperyment w postaci połączenia tych przeróżnych osobowości zakończył się sukcesem – premierą spektaklu Kikiriki i powołaniem najbardziej wqlwionej, artystycznej grupy awangardowej. Jest to pierwsza produkcja WQLWY Artist Group i na pewno nie ostatnia. W przyszłości chcemy sięgnąć po literaturę polską – „Ferdydurke”. Forma, bo od tego zaczynamy w swojej pracy, nie przysłania nam treści, którą chcemy przemycić do umysłów widzów. Grupę tworzą dwie kobiety i trzech mężczyzn.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

2u1 Theatre


Siedziba: Poznań
Dane kontaktowe: tel. 500 538 155, 2u1grup@gmail.com


Grupa teatralna, która skupia się na improwizacji i interakcji z widzem.

SPEKTAKLE

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Młody Teatr Ruchu


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2018
Dane kontaktowe: tel. 506 026 735, mlodyteatrruchu@gmail.com


Młody Teatr to autorska inicjatywa edukacyjno-artystyczna będąca wynikiem współpracy z grupą utalentowanych młodych ludzi z Poznania podczas międzynarodowej wymiany artystycznej. W Poznaniu wśród młodego pokolenia występuje potrzeba kreatywnego działania, zaspokojenia ciekawości, artystycznej komunikacji oraz bardziej dostępnej i pozaszkolnej formy edukacji taneczno-ruchowej. Młody Teatr ma na celu przełamanie skodyfikowanej formy nauczania, dając w ten sposób pełną wolność w wyrażaniu swoich osobowości ruchowych. Wyjście poza schemat artystycznej struktury społecznej i nieograniczanie potencjału młodych twórców prowadzić będzie do innowacyjnej metody ich rozwoju. 

Materiał nadesłany.

Kategorie
Baza Badacza

Grenda Magdalena, „Poznańscy Offeusze…”

Magdalena Grenda, Poznańscy Offeusze. Teatr alternatywny Poznania po 1989 roku jako zjawisko artystyczne, społeczne i kulturotwórcze, Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2018

Obszerna monografia Magdaleny Grendy, profesorki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykładającej w Zakładzie Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa. Grenda pracuje również jako instruktor teatralny, animator kultury oraz współtworzy projekty z zakresu community arts. Obecnie jest opiekunką Teatru GRANDA UAM. Wszystko to pozwala autorce wystąpić w podwójnej roli pilnego obserwatora poznańskiego teatru offowego oraz jego doświadczonego praktyka. Książka ma kompozycję problemową, a jej zasadniczym celem jest przedstawienie i analiza działań poznańskich teatrów alternatywnych jako fenomenu wielowymiarowego i interdyscyplinarnego, hybrydycznego zjawiska artystycznego, społecznego i kulturotwórczego, kształtowanego na tle zmian ustrojowych, społecznych i kulturowych zaistniałych po przełomie 1989 roku. Jest to faktycznie pierwsza tak wnikliwa i systematyczna próba opracowania i interpretacji tak wyznaczonego pola badawczego.

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Zespół DyplomATA


Siedziba: Szczecin, Poznań, Wrocław
Rok założenia: 2016


Zespół stworzyli trzej aktorzy teatru alternatywnego: Davit Baroyan, Dominik Smaruj, Hubert Kożuchowski podczas projektu Akademii Teatru Alternatywnego. Nazywają się dyplomATAmi, wędrownymi głosicielami historii. Poszukują harmonii między między sceniczną opowieścią a doświadczeniami widza. Zależy im na ukazywaniu prawdy – scenicznej, życiowej, osobistej i uniwersalnej. 

Dominik Smaruj – współtwórca, scenarzysta i aktor szczecińskiego Teatru Nowego (dawniej Teatru Na Chwilę). Absolwent kulturoznawstwa. Ukończył Akademię Teatru Alternatywnego w ramach ESK 2016. Występował m.in. na deskach: Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, Instytutu Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, w Irlandii, Niemczech, na Ukrainie, jak i w szczecińskich barach, na przystankach, czy w prywatnych mieszkaniach.

Davit Baroyan – aktor, Ormianin urodzony w Erewaniu – od 1994 roku mieszka w Polsce. W latach 2007-2012 pracował z opolskim teatrem Piktogram. W latach 2010 – 2012 współpracował z goleniowskim teatrem Brama biorąc udział w spektaklu Apoteoza – Uczucie w dźwięku. Licencjonowany dziennikarz oraz absolwent  Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy  o specjalizacji teatralnej we Wrocławiu. Ukończył Akademię Teatru Alternatywnego w ramach ESK 2016. Związany był też z Teatrem  ZAR jako muzyk/aktor.  

Hubert Kożuchowski – aktor, animator kultury. Ukończył Studio Aktorskie Teatru Porywacze Ciał oraz Akademię Teatru Alternatywnego w ramach ESK 2016. Współpracował z Teatrem Porywacze Ciał, Interdyscyplinarną Grupą Teatralna ASOCJACJA 2006, Teatrem Ba-Q, Teatrem Tańca Koinspiracja, Studiem Teatralnym Blum. Twórca Festiwalu Wilda w ruchu.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Teatr PAPA


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2009
Dane kontaktowe: ul. Półwiejska 45 Poznań,
akademiapapa@gmail.com


Akademia Sztuk Scenicznych PAPA organizuje warsztaty teatralne, przygotowuje spektakle, współpracuje z aktorami, reżyserami i wykładowcami z Polski i zagranicy. Co roku w warsztatach uczestniczy około 100 osób z całej Polski. Wszyscy aktorzy są absolwentami Akademii PAPA. Regularnie występują w spektaklach, prezentowanych również na festiwalach w Polsce oraz za granicą. Ideą teatru jest wykorzystywanie w spektaklach różnych form wyrazu scenicznego, łączenie ze sobą różnych gatunków teatralnych i technik aktorskich. Zespół wykorzystuje w swoich spektaklach elementy pantomimy, akrobatyki, kuglarstwa, teatru lalek, formy, tańca,śpiewu. Wybiera teksty ważne, poruszające znaczące tematy, istotne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego. Szuka również piękna i estetyki.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Małopolskie Teatry

Teatr Ba-Q


Siedziba: Poznań
Dane kontaktowe: ul. Św. Marcin 80/82, p.329, 61-809 Poznań,
barakkultury@barakkultury.pl


Ich pomysł na świat wielogłosowość – raczej dialog niż monolog. Im bardziej różnorodnie, tym lepiej.  Mniejszość jest dla nich ciekawsza niż większość. Są grupą związaną z Fundacją Barak Kultury powstałą w 2009 roku w Poznaniu. Swoimi realizacjami połączyli wiele artystycznych osobowości ze środowisk mniejszościowych. Z Ba-Q współpracują m.in. aktorzy – imigranci: hiszpanka Eva Rufo, Francuz arabskiego pochodzenia Hacen Sahraoui, pisarz i działacz LGBT Bartosz Żurawiecki oraz aktywistka na rzecz osób z niepełnosprawnościami Justyna Tomczak-Boczko. Liderem teatru jest Przemysław Prasnowski, aktor i reżyser dla którego kluczowym tematem artystycznych realizacji jest spotkanie z Innym. Mają w swoim dorobku liczne realizacje happeningów oraz akcji teatralnych, a głównymi bohaterami spektakli Ba-Q są ludzie wymykający się stereotypom i walczący ze swoim wykluczeniem. 

Najważniejsze realizacje Ba–Q: Schron (premiera Festiwal Malta, 2009), Ćma (premiera 2012), Szrot (premiera Festiwal Stara Gazownia, 2012), Toast (premiera Festiwal Teatralny Maski, 2013), Całe życie w dresach (premiera Inny Festiwal 2016).

Materiał nadesłany.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Teatr pod Fontanną


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2016
Dane kontaktowe: Centrum Kultury Zamek,
ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 


Teatr pod Fontanną to nieformalna grupa teatralna utworzona w ramach programu „Teatr powszechny” realizowanego przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (całorocznego, autorskiego projektu performatywnego realizowanego od 2016 roku, złożonego z przedstawień tworzonych przez środowiska osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na stan zdrowia czy status społeczny). Teatr pod Fontanną tworzą członkowie pracowni teatralnych działających przy „Domach pod fontanną” – dwóch ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób po kryzysach psychicznych. Aktorzy Teatru pod Fontanną to osoby na co dzień nieobecne w kulturze i mające do niej utrudniony dostęp – ich twórczość ma źródło w arteterapii, lecz dzięki odpowiedniej opiece artystycznej Janusza Stolarskiego oraz produkcyjnym działaniom Centrum Kultury Zamek, nabiera wartości pełnoprawnego artystycznego przekazu, mówiącego o ważnych, uniwersalnych ludzkich problemach. 

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Nowi w Nowym


Grupa Nowi w Nowym im. Wojciecha Deneki

Siedziba: Poznań
Dane kontaktowe: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu,
ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań, tel. 607 69 039, a.pawlowska@ckzamek.pl


Grupę Nowi w Nowym im. Wojciecha Deneki tworzą uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie” działającego w ramach Stowarzyszenia Na Tak. Zajęcia teatralne w „Przylesiu” prowadzi od 2006 roku terapeutka Hanna Rynowiecka. Są one jednym ze sposobów oddziaływania na stan świadomości uczestników – poprzez stwarzanie możliwości wchodzenia w różnorodne role (często niedostępne w ich życiu codziennym) i tym samym ćwiczenie niepoznanego dotychczas repertuaru zachowań i gestów. Grupę tworzy około 10 osób, które wspólnie pracują nad przygotowaniem spektaklu teatralnego: dokonują wyboru tematu, układają scenariusz, często też samodzielnie przygotowują kostiumy, rekwizyty i scenografię.

Od 2016 roku grupa współpracuje z Centrum Kultury Zamek w ramach projektu “Teatr Powszechny”.

Materiał nadesłany.