Kategorie
Baza Badacza

Chudziński Edward (red.), „Kultura studencka. Zjawiska-twórcy-instytucje”

Kultura studencka. Zjawiska-twórcy-instytucje, pod red. Edwarda Chudzińskiego, Fundacja STU, Kraków 2011

Kultura studencka. Zjawisko – twórcy – instytucje pod redakcją Edwarda Chudzińskiego podsumowuje dorobek polskich studentów od październikowej odwilży do okrągłego stołu i zawiera cenne informacje na temat ich osiągnięć w dziedzinie teatru, kabaretu, muzyki, sztuk plastycznych, a także na temat klubów i festiwali studenckich, mecenasa studenckiej twórczości, wreszcie na temat obszarów wolności i zniewolenia kultury studenckiej doby PRL-u. Autor skupia się na kulturze studenckiej Poznania, dowodząc, że jest to tradycja, która zwłaszcza dziś może się okazać cenną inspiracją dla studenckich aktorów i performerów, poetów i blogerów, muzyków i kabareciarzy. Chociaż zmieniły się okoliczności (społeczne, polityczne, ekonomiczne) oraz formy aktywności kulturalnej, to przecież nadal młodym twórcom chodzi o to samo: o poważną zabawę i zabawną powagę, o samopoznanie i twórczość, o pierwsze samodzielne wybory dzielone z innymi jako wspólne pokoleniowe doświadczenie.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Teatr Granda UAM


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: ul. Święty Marcin 78, Poznań,
tel. 509 517 395, teatrgranda@amu.edu.pl


Teatr Granda to oficjalny teatr akademicki działający przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zrzesza stu­dentów ze wszystkich wydziałów. Powstał z inicjatywy Witolda Kobyłki, a opiekę artystyczną sprawuje nad nim dr Magdalena Grenda. Aktualnie w skład zespołu wchodzi dziesięć osób: San­dra Bujak, Jędrzej Jezierski, Anna Kaufmann, Witold Kobyłka, Iga Kozioł, Jeoman Okonkwo, Mateusz Roza, Filip Stefanowicz, Małgorzata Sienkiewicz i Adrian Skuza.

Grupa studentów stworzyła dwa spektakle, które osiąg­nęły duży sukces. Pętla to inscenizacja dramatu wyłonionego w konkursie na tekst dla teatru. W stylistyce groteski i absurdu artyści pytają o sens życia. Projekt Umbra mierzy się z prze­strzenią nieteatralną i jest próbą stworzenia spektaklu typu site-specific.

Zespół bierze czynny udział w studenckich inicjatywach i imprezach (np. juwenalia, Festiwal Kultury Studentów Kulmi­nacje).

Oprócz działań stricte scenicznych artyści organizują czy­tania performatywne, podczas których prezentują twórczość dramaturgiczną studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewi­cza. Prowadzą warsztaty, zapraszają na pokazy otwarte. Spe­cjalnie dla Teatru Granda zorganizowano warsztaty teatralne w jednym z najbardziej znanych teatrów alternatywnych – w Teatrze Brama.

Kategorie
Świętokrzyskie Teatry

Kompania Artystyczna Strych Dziadka Hieronima


Miejsce: Jędrzejów
Rok założenia: 1993
Dane kontaktowe: Centrum Kultury w Jędrzejowie,
Al. J. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 12 68


Pierwszy program Strychu zrealizowano w październiku 1993 r. Głównym założeniem grupy było tworzenie programów artystycznych prezentowanych na kameralnych spotkaniach. Repertuar obejmował poezję, piosenkę literacką czy satyrę i opierał się na wzorcach Piwnicy pod Baranami, Kabaretu Dudek, Kabaretu Starszych Panów. Strych Dziadka Hieroni­ma skupia się na przygotowywaniu programów poetycko­-muzycznych, spektakli poetyckich, wieczorów kabaretowych. Szczególny nacisk kładzie na pracę z żywym słowem, dążąc do osiągnięcia najwyższego poziomu jego interpretacji. Formacja skupia młodzież licealną i studentów. Każde „strychowe” przed­sięwzięcie niesie za sobą walory edukacyjne. Spektakle mają na celu, oprócz dostarczania rozrywki, uczyć zarówno widza, jak i aktora. Grupa zrealizowała między innymi programy: Krynica wciąż milczy do tekstów Adama Ziemianina, Pasja według Oby­watela, poetyckie medytacje wielkopostne, Nadziei Amatorski Zespół, Opowieść za dwie kopiejki opartą na twórczości poetów i bardów rosyjskich oraz Nie ma już tych miasteczek – spektakl o tematyce żydowskiej.

Kategorie
Teatry Warmińsko-Mazurskie

Teatr Studencki Cezar


Siedziba: Olsztyn
Rok założenia: 1997
Dane kontaktowe: Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn;  Cezary Kurkowski, teatrcezar@gmail.com; cezary.kurkowski@uwm.edu.pl,  tel. 606 706 298, 605 342 513


Teatr powstał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olszty­nie, która w wyniku transformacji była jedną z instytucji współ­tworzących Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przy którym teatr działa do dziś. Jego dyrektorem jest Cezary Kurkowski. Grupa ma na koncie ponad trzydzieści premier. W 2003 roku wraz z rozwojem teatru i coraz szerszym obsza­rem zainteresowań zespół podzielił się na cztery grupy: drama­tyczno-ruchową, tańca, tancerzy ognia i kabaretową. Obecnie przy Studenckim Teatrze Cezar działa Grupa Ruchu, Studencka Inicjatywa Twórcza i Kabaret Ten Co Zawsze. Od 2013 roku teatr prowadzi także galerię sztuki Foyer. Od szesnastu lat organizu­je także Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Theatrum Orbis Terrarum”, w skrócie SOFT. Jest to jeszcze jeden przykład siły środowiska teatralnego wśród olsztyńskich uczniów i stu­dentów.

Kategorie
Mazowieckie Teatry

Koło Naukowe Teatr i Polityka


Miejsce: Warszawa
Sala: bez stałej siedziby
Rok założenia: 2006
Aktualna liczebność zespołu: 13
Dane kontaktowe: kn@teatripolityka.pl

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Teatr-i-Polityka-106736716031412/


Koło Naukowe „Teatr i Polityka” funkcjonuje w ramach Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekunem koła jest dr Daniel Przastek. Zrze­szające studentów Koło zajmuje się tworzeniem samodziel­nych spektakli. Do tej pory powstało ich siedem. W twórczości artyści sięgają zarówno po dramat współczesny (Miłość Fedry Sarah Kane), jak i klasykę literatury (Andersen – Baśnie). Nie ograniczają się do adaptacji pojedynczych tekstów, pozwala­jąc sobie na ich łączenie (Nar.kot.yki na podstawie Narkotyków Stanisława Ignacego Witkiewicza i Snów Iwana Wyrypajewa, Wesele na podstawie tekstów Stanisława Wyspiańskiego i Ber­tolta Brechta oraz filmu Egoiści Mariusza Trelińskiego). Jednym z największych przedsięwzięć Koła było przedstawienie Cisi i gęgacze według opery Janusza Szpotańskiego, realizowane w ramach obchodów 35. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Poza tworzeniem spektakli artyści organizują rów­nież konferencje naukowe, współorganizują z Teatrem Polskim cykliczne premiery studenckie, mają na koncie także organi­zację Festiwalu Kultury Witkac.y, zorganizowanego z okazji 70. rocznicy śmierci artysty. Obecnie koło koncentruje się na orga­nizacji Festiwalu Teatrów Studenckich „Start”.

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr S.Tr.A.C.H.


Strasznie Trudno Analizować Czyjąś Historię

Siedziba: Krosno
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: ul. Mirandoli Pika 1/22, 38-400 Krosno, tel. 794 995640


Teatr S.Tr.A.C.H działa przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie od 2007 roku. Głównym jego celem jest promowanie teatru alternatywnego oraz dzielenie się nim z publicznością. Nie ucieka od scenicznych tradycji, ale również poszukuje nowych środków wyrazu artystycznego. Od roku 2012 działa w formie Stowarzyszenia, dzięki któremu uzyskał możliwość pozyskiwania grantów na swoją działalność. Efektem działalności Teatru są przede wszystkim Nocne Teatralia Strachy. Do tej pory odbyło się trzynaście edycji festiwalu, które przyciągają coraz większe rzesze miłośników sztuki. Festiwal Nocne Teatralia Strachy z biegiem lat ewoluował, z Festiwalu Teatrów Alternatywnych stał się Festiwalem Sztuk Alternatywnych, skupiając wokół siebie wszystkich artystów sztuk offowych, niezależnie od praktykowanej przez nich dziedziny. Aktualnie w skład programu każdej edycji festiwalu wchodzą wydarzenia z następujących grup: teatr, taniec, muzyka, wolontariat, wykłady, warsztaty, film, performance. W ramach festiwalu prowadzone są wakacyjne warsztaty teatralne, podczas których członkowie Teatru pracują z młodzieżą nad ruchem ciała, emisją głosu i dykcją oraz uczą techniki performance, teatru cieni, lalek, teatru ognia, a także pisania recenzji teatralnych, grafiki komputerowej, czy sztuki fotografii. Po zakończeniu cyklu spotkań podopieczni mają możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności na otwarciu festiwalu, w spektaklu/wystawie, który wspólnie przygotowują. Podczas każdej edycji festiwalu tworzona jest grupa wolontariuszy, którzy poprzez warsztaty uczą się organizacji wydarzeń dużego kalibru.


W tak zwanym międzyczasie członkowie Teatru pracują nad własnymi spektaklami. W dorobku mają już kilka premier: Istnienia – reż. Natalia Czernicka, Instynkt – reż. zespół, Performance Zlepione Ciała – reż. Paweł Wrona, Performance cieni – reż. Paweł Wrona, Moje szczęście – reż. Paweł Wrona, Czterej muzykanci z Bremy – reż. Paweł Wrona, Poker swing – reż. Dagmara Bogacz i zespół, Spektakl Kultur – reż. Paweł Wrona, Pociąg czasu –reż. Paweł Wrona i zespół, Teatr ognia, Skok w rzeczywistość– reż. Dagmara Bogacz i zespół.

Kategorie
Małopolskie Teatry

Teatr 74


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2014
Sala: Klub pod Jaszczurami, Warsztat
Aktualna liczebność zespołu: 10
Dane kontaktowe: teatr74@gmail.com


Krakowski Teatr 74 powstał jako Sekcja Inscenizacyjna Koła Naukowego Teatrologów UJ. Pierwsze spektakle zespołu powstawały i były pokazywane w sali teatralnej Wydziału Po­lonistyki UJ. Były to: joanna głosy ziemi (inspirowane Joanną d’Arc na stosie Paula Claudela i Pasją Joanny d’Arc Carla Theodo­ra Dreyera) oraz Święty Byk. W kolejnym sezonie Teatr 74 prze­niósł się do Klubu pod Jaszczurami i do Warsztatu na Zabłociu, gdzie powstały kolejne przedstawienia: Niebezpieczne związki. Schodzenie na motywach powieści Pierre’a Choderlosa de Lac­los, inspirowana twórczością Piera Paola Pasoliniego Infantka oraz faustyna. głosy nieba według Dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej oraz Bachantek Eurypidesa. Wszystkie spektakle wyreżyserował Błażej Tokarski. Na pierwszy rzut oka niektóre z nich mogą wydawać się dość hermetyczne, jednak należy wyrazić uznanie wobec twórców za sięganie po teksty niemal nieobecne na polskich scenach.

Teatr 74 początkowo tworzony był przez studentów Wie­dzy o Teatrze. Dziś zrzesza twórców z różnych środowisk, z róż­nym doświadczeniem życiowym i artystycznym. Wspólnym tematem wszystkich dotychczasowych spektakli pozostaje relacja jednostki z tym, co święte, i jej walka o zachowanie toż­samości wobec okoliczności ją przerastających.

SPEKTAKLE

Kategorie
Małopolskie Teatry

Graciarnia


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2009
Sala: ostatnio LostBar (ulica Szewska 20)
Aktualna liczebność zespołu: ok. 30
Dane kontaktowe: Praska 52, 30-322 Kraków,
tel. 515 245 291, teatr.graciarnia@gmail.com

https://www.facebook.com/TeatrGraciarnia


Teatr Graciarnia powstał z inicjatywy Tomasza Smykal­skiego jako Studencka Organizacja Politechniki Krakowskiej. Jego pierwotnym założeniem było zrzeszanie w celach współ­pracy artystycznej studentów Politechniki, lecz szybko okazało się, że garną się do niego także studenci z innych krakowskich uczelni wyższych. W rezultacie dziś Graciarnia ma w swoim gro­nie osoby z większości krakowskich uczelni.

W momencie powstania Graciarnia była jedyną grupą w Krakowie umożliwiającą występowanie na scenie młodym ludziom nieposiadającym wykształcenia w państwowych szko­łach artystycznych. Teatr do dziś nie posiada stałej siedziby, lecz mimo to gra repertuarowo od października do czerwca, wysta­wiając kilkanaście spektakli w miesiącu, najczęściej w Teatrze Praska 52 (do listopada 2014 r. Scena Tęcza), OFF Centrum, Śródmiejskim Ośrodku Kultury, Centrum Kultury Rotunda, a od sezonu 2015/2016 również w Kinoteatrze „Wrzos” na Podgórzu oraz w LostBar (ul. Szewska 20). Graciarnia pojawia się także na maratonach teatralnych organizowanych przez studenckie stowarzyszenie „All in UJ” oraz na ogólnopolskich festiwalach, gdzie regularnie zdobywa nagrody.

Teatr Graciarnia był inicjatorem takich przedsięwzięć jak Liga Teatrów Studenckich, wydarzenie integrujące teatry stu­denckie z całej Polski, oraz Centrum Teatrów Studenckich (we współpracy z PWST w Krakowie). W czerwcu 2015 r. członkowie teatru powołali do życia stowarzyszenie artystyczne Graciarnia­ne Inicjatywy Twórcze. Teatr systematycznie organizuje otwarte castingi aktorskie, członkiem zespołu może zostać każdy stu­dent.

Głównym reżyserem grupy jest Tomasz Smykalski. W re­pertuarze teatru odnajdziemy między innymi klasykę – Szeks­pira (Makbet, Makbet II), Calderóna (Księżniczka na opak odwró­cona), Słowackiego (Balladyna), polską dramaturgię (Czwarta siostra Głowackiego oraz Drugie danie Mrożka) oraz spektakle autorskie: popularny Miszmasz, Zabawne zabawy (inspirowa­ne filmem Funny Games Hanekego), No właśnie! na podstawie komediodramatu Tiramisu Joanny Owsianko czy spektakl Nik­towie napisany i wyreżyserowany przez Macieja Bałamuta. Gra­ciarnia stawia na lżejszy, komediowy ton. Nie unika fars: jednym z popularniejszych produkcji teatru jest Wszystko w rodzinie Raya Cooneya w reżyserii Smykalskiego.